Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muutosehdotuksen lausunto

28.11.2015

Ohessa lausunto liittyen mycoplasma gallisepticum (sekä meleagridis) vastustukseen, jossa se ei olisi vastustettavissa taudeissa enää seura- ja harrastekanapuolella. Vastustus jäisi voimaan tuotantopuolelle.