MMM kokous siipikarjan Mycoplasman vastustamisesta

12.10.2015

Kokous pidettiin MMM tiloissa 23.9.2015 ja kokouksessa myös keskusteltiin eri vaihtoehdoista. Oheisessa liitteessä on koottu pääkohtia kokouksesta ja siellä käydystä keskustelusta.