Mykoplasmaa tavattu Suomessa

12.6.2015

LIsätietoja Eviran sivulta 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/ajankohtaista/?bid=4278